Aktiviteler

 İngilizce

Farklı programlar içeren derslerimizde duyarak ve görerek eğitimin tüm araçları kullanılmaktadır.Flash kartlar, el ve parmak kuklası, eğitim panoları, el faaliyetleri, resim çalışmaları, müzik, ritim ve şarkı çalışmaları ile pekiştirilmektedir. Derslerimiz profesyonel İngilizce öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Türkçe Dil Eğitimi

Temel hedefimiz çocuklarımızın ana dilleri olan Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarıdır. Ana dili derslerimiz grup öğretmenlerimiz tarafından her gün belirli program içinde uygulanmaktadır.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Hizmet içi eğitimler: Eğitim programları, iletişim becerileri, gelişim özellikleri, davranış yerleştirme stratejileri vb. konularda paylaşım toplantıları ve uygulama örnekleri gerçekleştirilerek öğretmenlere rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

Oyuncak Günü

Yıl boyunca belirli günlerde çocuklarımız taşınması güç olmayan, hiçbir tehlike unsuru içermeyen oyuncaklarından birini okula getiriyor ve arkadaşları ile paylaşarak oynuyorlar.

Psikolojik Danışmanlık

Mutlu Ay Kreş ve anaokulunda eğitim-öğretim programıyla eş güdümlü ve birlikte hareket eder. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri; gelişim süreçlerinin en kritik çağı olan okul öncesi dönemde, çocuk-aile-okul üçgeninin parçalarını ve toplamını olabildiğince anlamlandırmayı hedeflemektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Psikolog-aile terapistimiz tarafından verilmektedir.

Tenis

Çocukların bedensel ve kinestetik gelişimlerini, desteklemek amacıyla yapılan tenis derslerimiz fiziksel gelişimlerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Estetik duyguları geliştirme, psiko-motor gelişimi, sosyalleşmeyi ve özgüveni desteklemek amaçlı yapılan keyifli bir etkinliktir. Çocuklarımız okulumuzun servisi ile kurumumuzca anlaşmalı tenis kortlarına götürülüp profesyonel tenis öğretmenleri tarafından eğitim görmektedirler.

Satranç

Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Derslerimiz profesyonel satranç eğitmenleri tarafından verilir.

Folklor Eğitimi

Folklor, bir milletin hayatında var olan gelenek ve göreneklerin dili yardımıyla hafızasında sakladığı edebiyat ve müziğinin, daha geniş anlamıyla, manevi kültür ürünlerinin toplamıdır. Okulumuzda folklör dersleri profesyonel eğiticiler tarafından verilmektedir.

Yaratıcı Drama

Çocuklar rol oynama sayesinde başkalarının kimliğine girerek, onların nasıl hissettiğini, düşündüğünü ve etkinlikte bulunduğunu yaşama fırsatı elde ederler. Rol oynama sadece problem durumların çözümü değil, rol oynayanların insan davranışlarını değerlendirmeleri ve insan ilişkilerindeki problemleri kavramaları da sağlamış olur.
Yaratıcı drama içerik olarak, doğaçlama çalışmaları, rol alma, hayal gücünü geliştirme, kendini ifade edebilme gibi çalışmaları içerir. Drama, sınıf öğretmenlerimizin denetiminde haftalık çalışmalar olarak programlanmıştır.

Çocuklara Yönelik Çalışmalar

Okula uyum ve oryantasyon çalışmaları: Çocukların ilk sosyal açılımlarını güvenli şekilde gerçekleştirmek amacı ile çocuğa uygun olan oryantasyon programı uzman psikolog rehberliğinde hazırlanmaktadır.
Çocuğu tanıma programı: Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri, karakteristik özellikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri, uzman psikoloğumuzun bireysel ve grup çalışmaları ( gözlem, test, oyun vb ) sonucunda değerlendirilmektedir.
Olası bir davranış veya uyum probleminin tespit edilmesi, değerlendirme ve takibi: Olası bir davranış veya uyum problemi tespit edilirse, veliye bildirilmesi, çocuğun kişilik özelliklerine uygun müdahale programının oluşturulması, problemin takibi ve değerlendirilmesi uzman psikoloğumuz tarafından yapılır.
 

Kitap Günü

Haftanın belirli günü çocuklarımız seçtiği bir kitabı okulumuza getiriyor ve arkadaşları ile paylaşarak ögretmenleri ile birlikte okuyorlar.

Tiyatro Günleri

Kurumumuzla anlaşmalı profesyonel tiyatro ekipleri belirli periyotlarla okulumuzun çok amaçlı salonunda tiyatro gösterileri düzenlemektedir. Çocuklarımız hem eğlenmekte hem de sanatsal becerilerini geliştirmektedir.

Göster Anlat Günü

Yıl boyunca belirli günlerde çocuklarımız kendilerine ilginç gelen herhangi bir nesneyi okula getiriyor ve onun her türlü özelliği ile arkadaşlarına tanıtıyorlar.

Yap-Boz Günü

Haftanın belirli günü çocuklarımız ile beraber yapbozlar ile eğlenceli vakit geçirerek, zihinsel gelişimine katkıda bulunuyoruz.